Hållbar mötesplats

När det gäller hållbarhetsfrågor ser vi till helheten, det ska vara hållbart ur miljö- socialt- och ekonomiskt perspektiv både nu och i framtiden. Redan när Avion etablerades fanns det med i både tänk och på hur köpcentrumet byggdes och vi har strävat efter att skapa en mötesplats som är positiv för Umeå.

Åtgärder

HÅLLBART RESANDE - Vi vill skapa förutsättningar för att det ska vara enkelt att resa hållbart till oss med buss, cykel eller bil. Detta möjliggörs genom att det finns en busshållplats precis utanför entré 3. Vi har 250 cykelparkeringar och erbjuder även möjlighet till 24 parkeringsplatser för elbilar, där all el är förnybar.

GRÖNA KONTRAKT - Vi har så kallade ”Gröna kontrakt” med alla hyresgäster. Dessa innebär bland annat att det ställs krav på de installationer som installeras i byggnaden för att minimera energiförbrukning och värmeutveckling samt att vi gemensamt jobbar för att hela tiden minska vår klimatpåverkan.

LED-BELYSNING - I alla allmänna utrymmen används endast LED-belysning. I de gröna kontrakten regleras användningen av ljuskällor, vilket i sin tur gör att de flesta hyresgäster har LED-belysning i sina butiker. 

VÄXTVÄGGEN – Den stora växtväggen mellan entré 1 och entré 3 fungerar som en biologisk luftrenare och ljuddämpare. Växtväggen främjar välbefinnandet och bidrar till en mer naturlig och hälsosam inomhusmiljö.

VATTENHUSHÅLLNING – Alla toaletter och vattenkranar i Avion är snålspolande och vi har tappvattenkranar som minskar vattenförbrukningen.

KÄLLSORTERING – Allt avfall från fastighetsägaren och hyresgäster källsorteras såsom wellpapp, brännbart avfall, bioavfall, metall, glas, plast, papper, elavfall med mera. Alla matrester från restaurangerna sorteras i en matavfallskvarn. För våra besökare är det möjligt att källsortera plast, pappersförpackningar, returflaskor och burkar i centrats sorteringskärl. Som besökare kan du även återvinna sitt avfall vid Byten & Återköp på IKEA, eller på returstationen som finns vid rondellen på marknadsgatan, bakom Systembolaget. 

ÅTERVINNING - Redan vid byggnationerna av handelsplatsen så låg miljön i fokus. 90% av allt avfall från byggtiden har återvunnits. Även i driften av vårt köpcentrum är det viktigt att vi tar hand om avfallet på ett bra sätt tillsammans med våra hyresgäster. Uppföljning av detta sker kontinuerligt.

GEOENERGI - All värme och kyla som används i Avion är egenproducerad från en geoenergianläggning som ger den värme och kyla fastigheten behöver från borrhål i marken. Genom denna onsite-lösning kan vi garantera energins ursprung och erbjuda värme och kyla som är helt förnybar. 

FÖRNYBAR EL – Elen som används i Avion är märkt med Bra Miljöval och har sitt ursprung från vindkraft. Detta innebär att elen produceras med hänsyn till biologisk mångfald och har mycket låga utsläpp av växthusgaser.  

Certifikat

BREEAM-in-use är (Building Research Establishment) internationella miljöcertifieringssystem för befintliga byggnader. Byggnader bedöms utifrån avfall, hälsa och välmående, energi, transport, vatten, resurser, motståndskraft, markanvändning samt ekologi och förorening. Avion Shopping har fått Excellent i betyg och är näst högsta betyget. 

GREEN BUILDINGS är en årlig certifiering av byggnaden där man tittar på byggnadens energianvändning. Kravet för att få certifikatet är att byggnaden använder 25% mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR. Myndigheternas krav avseende inomhusklimatet, exempelvis luftkvalitet och termisk inomhus klimat ska också rapporteras för att få certifieringen.

LEED GOLD är ett globalt certifieringssystem, som syftar till att identifiera, genomföra och mäta miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll. Avion har fått GOLD som är det näst högsta betyget och en kvalitetsstämpel på att hela byggprocessen från planering till färdig byggnad har tagit hänsyn till människor, miljö och omgivning. Det handlar om valet av placering, förbindelser med samhället, val av byggnadsmaterial, förbrukning under byggtiden för att nämna några.

Logotype

Avion Shopping

Marknadsgatan 3
904 22 Umeå
0770-350 355

Vi vill höra din åsikt!

© Ingka Centres Holding B.V. 2024