27 juni 2024

Avion Shopping växer

Expanderar med 12 000 kvm och stärker shoppingupplevelsen för att möta behoven från ett snabbt växande Umeå

Sedan öppningen 2016 har Avion vuxit till att bli en av norra Sveriges mest populära destinationer för shopping, fritids- och matupplevelser. Nu tas nästa steg när Ingka Centres inleder den första fasen av expansionen av Avion Shopping. I takt med att Umeå växer ska mötesplatsen byggas ut med 12 000 kvm med målet att fortsätta vara en levande lokal mötesplats med klimatsmarta lösningar och positiva upplevelser i fokus. Projektet är beräknat att kosta cirka 350 miljoner kronor och förväntas vara klart hösten 2025.

Expansionen är ett svar på Umeås snabba tillväxt och lokalbefolkningens ständigt förändrade behov. Staden beräknas ha fler än 200 000 invånare till 2050 och bara på Teg, området närmast Avion, byggs nu 4000 nya lägenheter. Tillbyggnaden kommer att komplettera Avions nuvarande upplevelser och erbjudanden och beräknas locka ytterligare 1 miljon besökare, utöver de över 4,2 miljoner som redan besöker Avion årligen.

- Det är så roligt att se Avion Shopping i Umeå växa! På Ingka Centres vill vi vara lokalt relevanta för att möta våra besökares behov och önskemål. När Umeås livliga stadsbild expanderar vill vi att Avion ska vara en plats som växer tillsammans med staden och lokalbefolkningen. Vårt mål är att förvandla Avion Shopping till en mötesplats för de många människorna där de kan shoppa, äta och ha roligt tillsammans, samtidigt som företag blomstrar och ger tillbaka till lokalsamhället”, säger Lars Wild-Nordlund, Operations Manager Nordic på Ingka Centres.

För att ta del av de nya möjligheterna och starka besökssiffrorna har Coop, Rusta och Candy World valt att ansluta sig till expansionen. Tillsammans med andra starka varumärken kommer de att stärka och bredda shoppingupplevelsen och möta lokalbefolkningens behov. Därtill kommer Systembolaget att utöka sin befintliga butik.

- Intresset från marknaden är stort till följd av mötesplatsens fantastiska läge och styrka. Merparten av enheterna i expansionsområdet är redan signerade. Vi tror på Umeå, och området här vid Avion, och det är kul att se att flera hyresgäster också gör det. Tillsammans jobbar vi för att skapa en attraktiv mötesplats för de många människorna i Umeå, kommenterar Mia Eskilsson, Meeting Place Manager på Avion Shopping.

Peter Forsberg, Market Manager IKEA Umeå tillägger:
- Jag ser verkligen fram emot de nya etableringarna på Söderslätts handelsområde. Det bådar för en god framtid och en bra mötesplats för Umeåborna. Jag tror att de nya butikerna kommer att locka ännu fler besökare till IKEA och Avion Shopping.

I linje med Ingka Centres globala hållbarhetsstrategi är miljövänliga lösningar och praxis en avgörande del av projektet. Expansionen av Avion Shopping kommer att utvecklas enligt BREEAM-standarden Excellent. För att följa kraven kommer optimal sophantering och hållbara byggnadsmaterial att implementeras i projektet. Dessutom ska en ekologisk studie utförd av en expert säkerställa att byggnadsprojektet arbetar med biologisk mångfald på bästa sätt och för att öka tomtens ekologiska värde genom ängsvegetation, insektshotell och fågelholkar.

Expansionen kommer dessutom att kunna dra nytta av de hållbara energilösningar som redan finns på plats i Avion med 100% fossilfri el och energieffektiv uppvärmning och kylning som tillhandahålls av den geotermiska anläggningen i den nuvarande byggnaden.

Logotype

Avion Shopping

Marknadsgatan 3
904 22 Umeå
0770-350 355

Vi vill höra din åsikt!

© Ingka Centres Holding B.V. 2024