lekytor

Hos oss vill vi att alla barn ska få möjligheten till att leka. Lekytor finns både utomhus och inne i shoppingcentret och har fyra lekytor inomhus och tre lekytor utomhus. 

Våra lekytor är avsedda för barn i åldrarna 3-10 år och all lek sker på egen risk.