gratis parkering

Vi vill göra ett besök hos oss så enkelt som möjligt. Därför bjuder vi våra kunder på parkeringen. Det finns 2 600 gratis p-platser, varav 68 st är FAMILJEPARKERINGAR och 16 st är HANDIKAPPARKERING som är bredare än vanliga parkeringsplatser och finns nära shoppingcentrets entréer.

Vi har även parkeringsplatser för motorcyklar och 24 st ELBILSPARKERINGAR där vi bjuder på elen från våra egna vindkraftverk om du behöver ladda din bil.