lekytor

Hos oss vill vi att alla barn ska få möjligheten till att leka. Lekytor finns både utomhus och inne i shoppingcentret och har fyra lekytor inomhus och tre lekytor utomhus. 

Våra lekytor är avsedda för barn i åldrarna 3-10 år och all lek sker på egen risk.

Lekytorna inomhus hittar du vid entré 3 vid H&M, entré 2 vid Willys, plan 2 ovanför Hemtex, och i familjerummet på plan 2 vid Finas ovanför entré 2. 

Lekytan utomhus är placerad mellan entré 1 och 2.