Samhällsengagemang

Vårt mål är att skapa en mötesplats som är hjärtat i det lokala samhället. Vi vill vara en partner som stöttar lokala behov, och vi vill utveckla vår verksamhet tillsammans med Umeåborna. Vi strävar efter att vara inkluderande och respektera skillnader. Genom att skapa arbetstillfällen och arbeta för en positiv utveckling kan vi bidra till ett mer rättvist och jämlikt samhälle.

I nuläget samarbetar vi med Umeå Stadsmission. Löpande sker även samarbeten med en rad olika organisationer.