HÅLLBARHET

När det gäller hållbarhetsfrågor ser vi till helheten, det ska vara hållbart ur miljö- socialt- och ekonomiskt perspektiv både nu och i framtiden. När Avion Shopping etablerades så har vi haft detta med oss och tänkt både på hur vi bygger och strävat efter att skapa en mötesplats som är positiv för Umeå.

HÅLLBART RESANDE
- Vi vill skapa förutsättningar för att det ska vara enkelt att resa hållbart till oss med buss, cykel eller bil. Detta har vi gjort genom att det finns en busshållplats precis utanför en av entréerna. Vi har 250 cykelparkeringar och erbjuder även möjlighet till 24 parkeringsplatser för elbilar, där all el kommer från våra egna vindkraftverk.

GRÖNA KONTRAKT
- Vi har så kallade ”Gröna kontrakt” med alla hyresgäster. Dessa innebär bland annat att det ställs krav på de installationer som installeras i byggnaden för att minimera energiförbrukning och värmeutveckling samt att vi gemensamt jobbar för att hela tiden minska vår klimatpåverkan.

LEED GOLD CERTIFIERING
- Det högsta betyget och en kvalitetsstämpel på att hela processen från planering till färdig byggnad har tagit hänsyn till människor, miljö och omgivning genom hela processen. Det handlar om valet av placering, förbindelser med samhället, val av byggnadsmaterial, förbrukning under byggtiden för att nämna några.

GREEN BUILDINGS CERTIFIERING
- En årlig certifiering av byggnaden där man för att erhålla certifikat årligen rapporterar in byggnadens energianvändning som för att bli godkänd ska vara 25% mindre än BBR prestanda kraven. Myndigheternas krav avseende inomhusklimatet, exempelvis luftkvalitet och termisk inomhus klimat ska också rapporteras. Läs mer här www.sgbc.se

BREEAM SE - är en svensk anpassning av världens äldsta internationella miljöcertifiering för nyproducerade byggnader. Till exempel bedöms och poängsätts byggnadens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering, hållbara transportmöjligheter, hälsa och välmående.

VÄXTVÄGGEN
– Den stora växtväggen mellan entré 1 och entré 3 fungerar som en biologisk luftrenare och ljuddämpare. Växtväggen främjar välbefinnandet och bidrar till en mer naturlig och hälsosam inomhusmiljö.

VATTENHUSHÅLLNING –
Alla toaletter och vattenkranar i Avion Shopping är snålspolande toaletter och vi har tappvattenkranar som minskar vattenförbrukningen.

KÄLLSORTERING
– Allt avfall från fastighetsägaren och hyresgäster källsorteras såsom wellpapp, brännbart avfall, bioavfall, metall, glas, plast, papper, elavfall med mera. Alla matrester från restaurangerna sorteras i en matavfallskvarn. Även besökare kan återvinna sitta avfall i återvinningskärl vid Byten & Återköp på IKEA, eller på returstationen som du hittar vid rondellen på marknadsgatan, bakom Systembolaget.

ÅTERVINNING
- Redan vid byggnationerna av handelsplatsen så låg miljön i fokus. 90% av allt avfall från byggtiden har återvunnits. Även i driften av vårt köpcentrum är det viktigt att vi tar hand om avfallet på ett bra sätt tillsammans med våra hyresgäster. Uppföljning av detta sker kontinuerligt.

GRÖN EL – Avion Shopping använder endast el från förnybara energikällor.