”Vår planet är den största mötesplatsen som vi alla delar – den plats där vi möter vänner, släkt och det lilla samhället runt omkring oss. Och nu behöver vårt hem oss mer än någonsin.”

Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna. Vi anser att den vardagen blir så mycket bättre när den levs på ett hållbart sätt.

Vi vill dra vårt strå till stacken och tillföra värde genom vår mötesplats genom att ha en positiv inverkan på människor, samhällen och vår planet. För oss handlar det om att balansera ekonomisk tillväxt och positiv social påverkan med miljöskydd och förnyelse.

Det innebär att vi alltid tänker långsiktigt – för att vi ska kunna tillgodose människors behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Inspirera och möjliggöra en sund och hållbar livsstil
 
Vi ska erbjuda upplevelser och tjänster via vår mötesplats som inspirerar och gör det möjligt för miljontals människor att leva ett bättre, mer hållbart, hälsosammare och lyckligare liv – allt inom gränsen för vad som är hållbart för vår planet. Tillsammans med våra hyresgäster och partners vill vi göra en sund, hälsosam och hållbar livsstil till ett val som är attraktivt, tillgängligt och prisvärt för så många människor som möjligt.
Bli klimatpositiva i vår verksamhet

Vi ska bidra till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp genom att sträva efter att bli helt avfallsfria och klimatpositiva i vår verksamhet. Vår mötesplats ska återspegla hållbarhet genom effektiv, innovativ och smart utformning och verksamhet. 
Stå för rättvisa och inkludering


Vårt mål är att skapa en mötesplats som är hjärtat i det lokala samhället. Vi vill vara en partner som stöttar lokala behov, och vi vill utveckla vår verksamhet tillsammans med Umeåborna. Vi strävar efter att vara inkluderande och respektera skillnader. Genom att skapa arbetstillfällen och arbeta för en positiv utveckling kan vi bidra till ett mer rättvist och jämlikt samhälle.