Press release Publicerad 5/19/2020

Extra åtgärder

Våra kunder, medarbetare och hyresgästers hälsa och säkerhet är naturligtvis, som alltid, av högsta prioritet för oss. Vi håller oss konstant uppdaterade och följer noggrant utvecklingen av situationen, samt de rekommendationer som de svenska myndigheterna och WHO (World Health Organisation) ger kring Coronaviruset (COVID-19).


Vi genomför följande extra åtgärder i Avion Shopping för att förhindra spridningen av Coronaviruset (COVID-19):

19 maj

  • Information på våra digitala skärmar gällande riktlinjer för Covid-19.

8 maj

  • Information våra entrésnurror vilken uppmanar till att vara max 2 personer vid varje inpassering. 
  • Fler och större golvdekaler som uppmanar till extra avstånd.

27 april

  • Golvdekaler i köpcentrum som påminner och uppmanar till extra avstånd.

26 mars

  • Skyltar i varje restaurang som informerar om den rådanden situationen
  • Minskat antal bordsplatser i foodcourten
  • Separerade bordsplatser
  • Golvmarkeringar för att visa rekommenderat avstånd

19 mars

  • Extra fokus ur städsynpunkt på ytor som vidrörs av många människor exempelvis räcken, handledare på rulltrappor, hissknappar, bankomater, presentkortsautomat, lekytor, toaletter och handfat för att minska spridning.
  • I största möjliga mån erbjuder vi handsprit till våra kunder på våra offentliga toaletter.

Här hittar du mer information kring Coronaviruset och de rekommendationer vi följer: Folkhälsomyndigheten.