Våra besökare, medarbetare och hyresgästers hälsa och säkerhet är naturligtvis, som alltid, av högsta prioritet för oss. Vi håller oss konstant uppdaterade och följer noggrant utvecklingen av situationen kring Covid-19, samt de rekommendationer Folkhälsomyndigheten ger och har löpande kontakt med Region Västerbotten.
Vi håller Avion öppet för att vi är en allmän plats med samhällsviktiga funktioner och därmed tillhandahåller service till våra besökare. Vi behöver alla hjälpas åt för att begränsa smittspridningen av Covid-19 och ber all följa råden om att tvätta händerna ofta, hålla avstånd och stanna hemma vid minsta symptom.


Vi genomför följande extra åtgärder i Avion Shopping för att begränsa spridningen av
Covid-19:

Vi påminner våra besökare löpande om att hålla avstånd, undvika köbildning och vara noga med handhygienen och följa information som finns uppsatt runt om i centret. Bland annat genom dekaler på golvet, i hissar, på digitala skärmar och i andra allmänna utrymmen. Håll gärna utkik efter dessa skyltar under ditt besök!

 

Vi påminner dessutom alla våra besökare om att hålla avstånd genom utrop i våra högtalare. Vi delar även information och råd om detta i våra sociala kanaler och på vår hemsida. Där informerar vi även om hur du kan planera ditt besök till oss genom att dela med oss hur besöksläget ser ut, allt för att underlätta planeringen av ditt besök.

 

Vill du se råd och tips inför ett besök samt besöksläget gör du det här
Vill du läsa om alla våra extra åtgärder gör du det här

 

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten