Bolagsinformation

Bolagsnamn: IKEA Centres Umeå AB

Organisationsnummer: 556864-2465

Adress: Marknadsgatan 3, 904 22 Umeå

T: 0770-350 355

info@avionshopping.se

Ansvarig utgivare: Mia Eskilsson

Hosting
CVR No: 25 92 99 34
Host: Axians
Huvudkontor:
Priusgatan 18
SE-112 62 Stockholm, Sweden
Telefon: 08-672 50 00